Các tiêu chuẩn IEEE 802.11 cho WLAN 1

Các tiêu chuẩn IEEE 802.11 sau đây tồn tại hoặc đang được phát triển để hỗ trợ việc tạo ra các công nghệ cho WLAN:

 • 802.11a – 54 Mbps, tín hiệu 5 GHz (được phê chuẩn 1999)
 • 802.11ac – 3.46Gbps, hỗ trợ tần số 2.4 và 5GHz thông qua 802.11n – Wifi 5
 • 802.11ad – 6.7Gbps, tín hiệu 60GHz (2012)
 • 802.11ah – tạo ra các mạng Wifi có phạm vi mở rộng vượt ra ngoài tầm của mạng 2.4-5GHz thông thường
 • 802.11aj – được phê chuẩn năm 2017, được sử dụng chủ yếu ở Trung Quốc.
 • 802.11ax – đang chờ được phê chuẩn, dự là trong năm 2018, nếu được thông qua đây chính là chuẩn Wifi 6 đang được mọi người mong chờ.
 • 802.11ay – đang chờ được phê chuẩn, dự là trong năm 2019
 • 802.11az – đang chờ, mong đợi được phê chuẩn vào năm 2019
 • 802.11b – Chuẩn 11 Mbps, tín hiệu 2.4 GHz (1999)
 • 802.11c – hoạt động của các kết nối bridge (chuyển sang 802.1D)
 • 802.11d – tiêu chuẩn toàn cầu đối với các quy định sử dụng phổ tín hiệu không dây (2001)
 • 802.11e – hỗ trợ Chất lượng Dịch vụ (QoS) (chưa được phê chuẩn)
 • 802.11F – Inter-Access Point Protocol, được đề xuất cho giao tiếp giữa các điểm truy cập để hỗ trợ roaming client (2003)
 • 802.11g – 54 Mbps, tín hiệu 2.4 GHz (2003) – Wifi 3
 • 802.11h – phiên bản nâng cao của 802.11a để hỗ trợ các yêu cầu quy định của châu Âu (2003)
 • 802.11i – cải tiến an ninh cho dòng 802.11 (2004)
 • 802.11j – cải tiến cho tín hiệu 5 GHz để hỗ trợ các yêu cầu quy định của Nhật Bản (2004)
 • 802.11k – quản lý hệ thống WLAN
 • 802.11l – bỏ qua để tránh nhầm lẫn với 802.11i
 • 802.11m – nâng cấp tài liệu hướng dẫn cho chuẩn 802.11
 • 802.11n – cải thiện 100+ Mbps trên 802.11g (2009) – Wifi 4
 • 802.11o – đã bỏ qua
 • 802.11p – truy cập không dây cho môi trường xe cộ
 • 802.11q – bỏ qua
 • 802.11r – hỗ trợ chuyển vùng nhanh qua Chuyển tiếp dịch vụ cơ bản
 • 802.11s – mạng lưới ESS cho các điểm truy cập
 • 802.11T – dự đoán Hiệu suất Không dây – đề xuất cho các tiêu chuẩn và chỉ số thử nghiệm
 • 802.11u – liên mạng với mạng 3G, mạng di động và các dạng mạng bên ngoài khác
 • 802.11v – quản lý mạng không dây, cấu hình thiết bị
 • 802.11w – tăng cường bảo mật cho các frame quản lý được bảo vệ
 • 802.11x – bỏ qua (tên chung cho cả dòng tiêu chuẩn 802.11)
 • 802.11y – giao thức dựa trên bối cảnh để tránh xung đột

Bạn có thể tham khảo chi tiết hơn tại trang web chính thức của IEEE 802.11: http://grouper.ieee.org/groups/802/11/Reports/802.11_Timelines.htm

One Comment

 1. Hàng tốt, rất đáng mua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *