Cài đặt WiFi Marketing thu thập thông tin khách hàng Leave a comment

Tính năng WiFi Marketing thu thập thông tin khách hàng trên Bộ phát Grandstream GWN


Bộ phát Grandstream
 được cung cấp GWN Cloud hoàn toàn miễn phí cho người dùng. Bạn có thể tham khảo các đăng ký tài khoản và up cloud tại đây.

Nếu bạn cần cài đặt tên wifi và mật khẩu bộ phát, bạn có thể xem bài hướng dẫn này tại đây.

GWN Cloud hỗ trợ tính năng nhiều tính năng WiFi Marketing. Trong đó, tính năng nổi bật nhất là WiFi Marketing thu thập thông tin người dùng. WiFi Marketing thu thập được cài đặt trong phần Captive Portal, bạn cần làm 3 bước sau:

I. Tạo Splash Page

II. Tạo Policy List và gán Splash Page vào

III. Gán Policy List vào SSID

IV. Trích xuất dữ liệu người dùng sau khi thu thập

I. Tạo Splash Page


Splash Page là trang chào sẽ hiển thị lên khi người dùng vừa kết nối đến WiFi của bộ phát Grandstream.

Để tạo Splash Page bạn vào:  Captive Portal → Splash Page → Chọn Create New Page → Một cửa sổ hiện lên:


Trong trang tạo mới (như hình trên), bạn làm các bước sau:

1. Nhập tên Splash Page

2. Bỏ chọn Term of Use trong Basic Components

3. Chỉ chọn Custom Field trong Logging Components

4. Nhấn vào ô Hình ảnh (Logo)

5. Nhấn chọn và chọn file ảnh để Tải lên.

6. Chọn Contain để hiển thị toàn bộ ảnh (Bạn cũng có thể chọn các chế độ hiển thị khác)

7. Nhấn chọn phần Text để thay đổi lời chào

8. Bạn thay đổi nội dung tại đây, bạn cũng có thể thay đổi font chữ và màu sắc,…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *