Hướng dẫn kiểm tra data 4G mobifone, vinaphone, viettel Leave a comment

Cú pháp tin nhắn
Mobifone (3) KT DATA gửi 999
KT <tên gói> gửi 999
KT ALL gửi 999
Vinaphone (2) DATA gửi 888
*123# nhấn Gọi
Viettel (1)KTTK gửi 191
Nhắn tin theo cú pháp nêu trên

***********************************************

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *